T A R T U F I N O   G R O U P   

- CONTACT  US - 

Name  
Company  
E-mail  
Country  
Message   
gallery/e9a744401a6e1dc1d9169a3a11156737_160x120
gallery/70f9c5740f71543dadaacff4a5b1ef72_1200x960

Tartufino Group j.d.0.0, HR

Trgovacko drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Pazinu pod br. 130081417

Maticni broj poslovnog subjekta: 130081417 OIB: 90520009636

Poslovni racun broj: 2360000-1102682728 kod Zagrebacke banke d.d., Trg Bana Josipa Jelacica br.10, 10000 Zagreb, HR

IBAN: HR2523600001102682728 kod Zagrebacke banke d.d., Trg Bana Josipa Jelacica br.10, 10000 Zagreb, HR

Temeljni kapital Drustva u iznosu od 10,00 HRK uplacen u cijelosti u novcu.

Direktor Drustva:

LEGAL DISCLOSURE / IMPRESSUM